alkotótábor alap

Mester-tanítvány program kezdőknek

Azok, akik már betöltötték 16. életévüket és most vagy nem rég kezdtek ismerkedni a fotográfiával vagy egyszerűen csak frissíteni, aktualizálni szeretnék korábban megszerzett tudásukat, külön csoportot indítunk.

Tapasztalt fotográfusoktól, fotóművészektől lehet elsajátítani a szakma illetve az alkotói fotográfia csinját-binját, miközben a képi gondolkodás, a vizuális kifejezési készség fejlesztése is folyamatosan napirenden marad.

Program:

– Ismerkedés a fotográfia hőskorával – bemutató

– A klasszikus fényképezés eszközei, lemezes és rollfilmes gépek a XX. sz. első feléből.

– Pozitív-negatív gondolkodás az analóg technikában.

– Látás, komponálás, expozíció problémái – lehetséges utak.

– Térleképezés, kompozíció alakítás 360 fokban

– Speciális leképezési eljárások, a makró és mikro fotó lehetőségei az alkotói fotográfiában.

– A digitális képalkotás alapjai.

– Fotózás gyakorlatban, analóg nagyformátumú és digitális kisformátumú tükörreflexes fényképezőgéppel, utómunka, képfeldolgozás.

Mester-tanítvány program haladóknak

A FotóFaluban egymás mellett, párhuzamosan működnek konzultációs programok, konkrét fotóeljárásokat komplexen bemutató, valamint a már ismert eljárások egyéb lehetőségeit feltáró és oktató programok. A résztvevők megfigyelhetnek, asszisztálhatnak, szakmai diskurzusban vehetnek részt, miközben kiegészíthetik, elmélyíthetik szakmai ismereteiket, elsajátíthatnak különféle eljárásokat és beható ismereteket szerezhetnek a hazai és nemzetközi fotóművészeti szcénáról.

A program kiemelkedő jelentőséggel bír azok számára, akik a fotográfia iránt komolyan érdeklődnek, mivel személyes és közvetlen részvételi lehetőséget biztosít a nagy tapasztalattal rendelkező fotográfus kurzusvezetők alkotómunkájában.

A program célja, hogy a kurzusvezető mesterek FotóFaluban gyakorolt alkotói tevékenysége a tanítványokban önálló alkotói ambíciókat generáljanak, valamint elősegítse az egyéni alkotói utak feltárását, fejlődését, elmélyítse az egyes alkotói generációk közti személyes kapcsolatokat.

Az egyes mesterek programjai egyénenként változó felépítésűek és hosszúságúak. A jelentkezők előzetesen kiválaszthatnak egy hosszabb kurzust vezető mestert illetve rövidebb tábori jelenlét esetén akár több rövidebb kurzust vezető mestert, akiknek programjában részt kívánnak venni.

Az alkotói programok résztvevőinek munkájára a FotóFalu mesterei személyes illetve csoportos konzultációk alkalmával reflektálnak, a tábort pedig egy az alkotói eredményeket összegző roll up kiállítás zárja.

FotóKépző

Szilágyi Sándor PhD, fotóművészeti író, Szilas Szilárd laborvezető, Telek Balázs fotográfus, képzőművész, Vékás Magdolna fotóművész, Uhl Gabriella PhD, művészettörténész, kurátor

A 3 napos kurzus célja: a résztvevőkhöz közelebb hozni a hagyományos, analóg fotográfia alapkérdéseit,

megismertetni őket annak szépségével, kihívásaival,  a képalkotás örömével, felvillantani a digitális képalkotás kreatív, újszerű lehetőségeit.

 

 

 

Mozgókép Szekció – Igor & Iván Buharov filmkészítők

A kurzus keretében lehetőség nyílik megismerkedni a keskenyfilmezés eszközeivel

(8mm, 2x8mm, szuper8, 16mm. 35mm) kamerák és vetítők használatával, a keskenyfilm

 

nyersanyagok kezelésével, kidolgozásával.

A résztvevők foglalkoznak majd, a filmes gondolkodásmód alapvető elméleti kérdéseivel, az

analóg rövidfilmkészítés gyakorlatával.

A tábor folyamán a kurzusvezetőkkel folytatott sikeres konzultációkat követően, lehetőség

nyílik saját analóg rövidfilm elkészítésére is.